Predstavitev podjetja /  Vizitka podjetja

Vizitka podjetja

Osebna izkaznica podjetja PC Komenda.

Osnovni podatki o podjetju

Naziv podjetja:  POSLOVNA CONA KOMENDA, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
Skrajšan naziv:  PC Komenda d.o.o.
Sedež: Pod lipami 10
1218 Komenda
Matična številka: 2182254
Identifikacijska št. za DDV: SI 20472005
Šifra dejavnosti: 70.110 (Nepremičninski projekti za trg)
Odločba o ID številki: Odločba o ID številki- pdf dokument
Vpis v Poslovni register Slovenije: Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije- pdf dokument

 Družba je bila registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 14383100.

Transakcijski račun podjetja

 

07000-0001134117, odprt pri Gorenjski banki Kranj