Predstavitev podjetja /  Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Postati vodilna poslovna (industrijska, razvojno tehnološka, komercialna) cona v ljubljanski regiji in ena največjih poslovnih con v Sloveniji, ki bo nacionalnega pomena ter bo na tržnih osnovah maksimirala dolgoročne finančne učinke tako za občino kot za zasebni kapital.

Vizija

Poslovna cona Komenda se razvija v eno največjih poslovnih con v Sloveniji. Kot vodilna poslovna cona v osrednji regiji bo pomembno prispevala k izboljšanju konkurenčnosti in rasti podjetništva. Privabila bo tuje investitorje, ki iščejo kakovostne razvojne poslovne priložnosti za uspešno izvedbo tako imenovanih "greenfield" investicij.

Imela bo odločilno vlogo pri povezovanju in sodelovanju podjetnikov. Zagotavljala jim bo podporo za pospešen tehnološki razvoj in jih spodbujala k iskanju pozitivnih sinergij pri njihovem poslovanju.

Poslovna cona bo odprla številna nova delovna mesta. Priložnost za zaposlitev bodo dobili tako lokalni kot tudi prebivalci širše ljubljanske in gorenjske regije. Izboljšanje življenjske ravni okoliškega prebivalstva in zagotavljanje storitev ter infrastrukture za širšo skupnost bo omogočala rast posameznikov in razvoj skupnosti.

Poslovna cona Komenda bo imela odločilno vlogo pri povezovanju regij v Sloveniji. V skrbi za trajnostni in skladnejši regionalni razvoj ter razvoj lokalnega okolja izpostavlja tudi svojo ekološko razvojno usmeritev.

Poslanstvo

Poslanstvo PC Komenda je prispevati k povečanju konkurenčnosti, razvoju podjetništva, gospodarske rasti in k dvigu življenjske ravni prebivalstva.

Poslovna cona Komenda je pomembna zaradi svoje strateške lege in velikosti. Kot mednarodno primerljiva poslovna cona v Srednjeevropski regiji je bila zato prednostno obravnavana v nacionalnih razvojnih programih in študijah. Prednost ji dodatno zagotavlja njena prilagodljiva zasnova, saj lahko poslovnim sistemom ponudi velike površine na enem mestu, obenem pa podjetjem omogoča učinkovito povezavo znotraj cone. Podjetniki in obrtniki bodo lahko nepremičnine vzeli tudi v zakup ali najem. Investitorjem bodo v okviru naložbe v coni na voljo vse storitve podpornega okolja.

Pospeševanje povezovanja podjetij v PC Komenda s partnerji iz drugih regij v Sloveniji in s tujino bo  ustvarjalo številne nove poslovne vezi. Sčasoma se bo razvilo tudi mesto Komenda, ki bo zasnovano kot moderno urbano središče privabilo v svoje jedro številne obrtnike in omogočalo razvoj še drugim storitvenim dejavnostim.