O družbi

Poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami d.o.o., je bila ustanovljena 9.3.2006 za potrebe izgradnje poslovne cone v Komendi ter za njeno trženje in upravljanje. Osnovni kapital družbe znaša 20.355.820,00 EUR.

Osnovna dejavnost družbe PC Komenda d.o.o. je organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, trgovanje z lastnimi nepremičninami in dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Po izgradnji poslovne cone bo družba s svojimi zaposlenimi prevzela v upravljanje poslovno cono kot celoto. Strokovnjaki različnih profilov bomo cono usmerjali v poslovno odličnost in jo razvijali v funkcionalno, kakovostno, tehnološko in z znanjem podprto okolje.

Izgradnja poslovne cone